Byggstart för högspecialiserad vård och 800 p-platser

usö spadtag

I dag togs det första spadtaget för det som ska bli det nya H-huset på Universitetssjukhuset Örebro. Här flyttar delar av länets högspecialiserade vård in under 2020. Dessutom byggs Örebros största parkeringshus som blir färdigt 2019.

– Vi bygger för framtidens vård. Det är en stor satsning som nu görs för våra länsbor, men som också patienter från andra län som behöver högspecialiserad vård kommer att få del av, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Satsningen innebär att länets invånare ska kunna känna sig trygga med att få en fortsatt utvecklingsinriktad vård på USÖ.

– Det nya H-huset ger oss bättre möjligheter att kunna bedriva effektivare vårdprocesser av högsta kvalitet, säger Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Det skapar också goda förutsättningar ur arbetsmiljösynpunkt att bedriva en modern vårdverksamhet.

De kliniker som ska ingå i H-huset är: ögonkliniken, öron-, näs- och halskliniken, hudkliniken, plastik- och käkkirurgiska kliniken, operation och anestesiavdelning samt om- och tillbyggnad av akutmottagning. Samtliga kliniker får toppmoderna lokaler och ett omfattande arbete har lagts ner på att skapa närhet och praktiska flöden mellan de olika klinikerna.

Om- och tillbyggnation av akutmottagningen och akutröntgen ingår i bygget av H-huset. Akutröntgen byggs i direkt anslutning till akutmottagningen, vilket förbättrar möjligheterna att ta hand om akut svårt sjuka eller skadade patienter.

H-husets vårdavdelningar kommer att innehålla enbart enkelrum för patienter. Enkelrum bidrar till att öka patientens integritet samt förbättra patientsäkerheten. Dessutom blir det enklare att upprätthålla sekretessen samt minska risken för smittspridning. Med enkelrum finns det också större möjligheter för anhöriga att stanna kvar hos patienten.

Miljöhänsyn och hållbar utveckling har haft hög prioritet vid utvecklingen av H-huset. Huset projekteras och byggs enligt krav i miljöbyggnad, nivå guld. H-huset kommer att ha en mycket låg energiförbrukning och på taket planeras en solcellsanläggning.

Ett nytt parkeringshus ska byggas med ett centralt läge på USÖ. Det beräknas stå färdigt 2019, innehålla cirka 800 platser och blir Örebros största p-hus.

Källa/ foto: Region Örebro län

,