ÖSK kallar till extra bolagsstämma – medlemmar ska sedan kunna köpa aktier i klubben

ÖSKlogga

Den 1 september har ÖSK Elitfotboll AB kallat sina röstberättigade aktieägare till en extra bolagsstämma. En punkt på dagordningen är att det i framtiden ska bli möjligt för klubbens medlemmar att köpa aktier i ÖSK.

Så här skriver ÖSK själva om bolagsstämman. ”Spelarinvest och ÖSK har träffat en gemensam överenskommelse som säkerställer att delägarna i Spelarinvest får tillbaka det kapital man från början investerat i bolaget. Det kommer ske genom att ÖSK erbjuder sig att köpa samtliga aktier i Spelarinvest. ÖSK vill kunna erbjuda delägarna i Spelarinvest att återinvestera detta kapital i ÖSK och därför föreslår ÖSK:s styrelse att en ny nyemission genomförs med samma villkor som den som genomfördes under våren i samband med den första återbetalningen till Spelarinvests delägare.

2. Ändring av bolagskategori

ÖSK är i dagsläget ett privat aktiebolag. Som privat aktiebolag kan du endast rikta en nyemission till en begränsad skara, exempelvis till Spelarinvests delägare. ÖSK önskar kunna erbjuda även medlemmar och andra supportrar möjligheten att köpa ÖSK-aktier. För att detta ska vara möjligt behöver ÖSK Elitfotboll ombildas från ett privat till ett publikt aktiebolag. ÖSK uppfyller redan i dagsläget i stort sett alla kriterier för att vara ett publikt aktiebolag så omställningen kommer att vara minimal. ÖSK:s styrelse föreslår därför att ÖSK Elitfotboll AB ändrar bolagskategori från privat till publikt aktiebolag”.

Källa: ÖSK

,