Örebroporten köper Örebro flygplats för 50 miljoner

IMG_0084 (3)

Örebroporten Fastigheter förvärvar alla byggnader från Örebro Läns Flygplats. Affären är på 50 miljoner kronor och avser drygt 9 000 kvadratmeter lokalytor. Efter försäljningen kan flygplatsens ledning fokusera på att utveckla själva kärnverksamheten, fraktflyg och passagerarflyg med tillhörande infrastruktur. Samtidigt övertas byggnaderna av en professionell fastighetsförvaltare som redan innan denna affär äger och förvaltar 10 000 kvadratmeter lokaler vid flygplatsen.

– Vi knyter nu äntligen ihop de diskussioner som pågått sedan 2012 då vi utredde frågan om ägandet av våra byggnader säger Irene Lejegren, styrelseordförande i Örebro Läns Flygplats AB. Nu kan vi fokusera på det som är vårt huvuduppdrag, att utveckla flygplatsen och trafiken till och från Örebro Airport.

– Genom att sälja byggnaderna till Örebroporten frigör vi kapital samtidigt som vi får in fastighetskompetens som vi önskar. Vi gör en delning mellan airside och landside, så drift och utveckling av start- och landningsbanan ligger kvar hos oss, säger Mikael Smedberg, vd för Örebro Läns Flygplats.

– Det här är en bra affär för båda parter. Genom denna affär så utökar vi vårt samarbete, på riktigt lång sikt, säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten.

– Flygplatsen är mycket viktig för hela Örebroregionen, särskilt för näringslivets och Universitetets utveckling, men även för besöksnäringen. Detta strategiska  beslut kommer att stärka och gynna regionens utveckling i stort, säger Lennart Bondeson, styrelseordförande Örebroporten.

Överlåtelsen är planerad till den 1 november. Den ska först godkännas av fullmäktige i Region Örebro län samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla och Karlskoga kommuner.