M vill se fler food-trucks – och det ska vara billigare att hyra plats

I dag tar kommunstyrelsen upp frågan om food trucks i Örebro. Dessa matbilar är ett populärt inslag i stadsbilden som genererar dynamik och mångfald i det lokala näringslivet, menar Nya Moderaterna.

– Nya Moderaterna vill att fler matbilar får möjlighet att etablera sig i Örebro och anser att de föreslagna reglerna är för begränsande. Örebro ska vara en företagarvänlig kommun och då fungerar inte ett snävt regelverk, säger Anders Åhrlin, gruppledare för Nya Moderaterna i Örebro.

Matbilar bör kunna få tillstånd att sälja mat efter klockan 20.00 och få sälja i fler än två timmar. Nya Moderaterna anser dessutom att den föreslagna årstaxan är oskäligt hög. Det saknas ett ordentligt underlag som förklarar hur kommunen kommit fram till en avgift på 25 000 kronor per år. Offentliga avgifter ska ha ett syfte och bygga på tydliga beräkningar.

,