Örebroare har närmast till naturen

natur

Statistik från SCB visar att invånarna i Örebro län har i genomsnitt 1,8 kilometer till skyddade naturområden; det minsta avståndet bland landets län. I hela landet är avståndet i genomsnitt tre kilometer till skyddade naturområden.

Att skydda natur som naturreservat eller nationalpark innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för naturupplevelser. Tätortsnära skyddade områden dit människor lätt kan ta sig är extra viktiga för människors friluftsliv, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket bedömer att antalet naturreservat som beslutas kommer att dubbleras, från drygt 130 till runt 300 naturreservat per år, till följd av regeringens budgetsatsning på skydd av värdefull natur.

foto: Emma Ekblom