Så många cyklar stjäls i Örebro – flest stölder i augusti

Förra året stals omkring 66 300 cyklar i Sverige och enbart i augusti förra året blev över 8 300 personer av med sina cyklar, enligt Brottsförebyggande rådets siffror. Det gör augusti till årets värsta månad för cykelstölder.

Allra vanligast är stölderna i högskolestäder och Lund är med sina 1 836 cykelstölder per 100 000 invånare allra värst drabbat. Detta enligt siffror från Brottsförebyggande rådet.

– Studentstäder har ofta många cyklar och en stor andrahandsmarknad, därför sker också många stölder. Lund sticker dock ut genom att ligga högt över till exempel Uppsala, säger Lars Silfverswärd, skadeförebyggande expert på If.

Här sker flest cykelstölder per 100 000 invånare (2015):

Lunds kommun 1 836

Örebro kommun 1 700

Linköping kommun 1 502