Sveriges Byggindustrier: ”V vilseleder om bostadsbyggandet”

byggdebatt

I sitt sommartal hävdade Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt att ”bostadsmarknaden är riggad för byggföretagen som kan spekulera med marken.” Det är ett anmärkningsvärt uttalande och ett bevis på att Vänsterpartiet inte förstår hur företag fungerar och tänker. Varje seriöst byggföretag skulle, om det vore möjligt, nämligen köpa marken, sälja bostäderna och bygga färdigt allt på en och samma dag.

Sjöstedts kritik riktar sig troligen mot det etappvisa byggandet som nyligen fått massmedial uppmärksamhet. Men det har en rad praktiska förklaringar som varje politiker borde vara medveten om. Ett skäl är att bankerna kräver att minst hälften av bostäderna ska vara sålda för att de ska ge lån för att bygga. Därmed fördröjs ofta byggstarten.

Ett annat skäl till att bostäder byggs i etapper är att kommunerna måste hinna bygga ut grundläggande service och infrastruktur. För företagen är det en stor risk att köpa mark i perifera lägen. Det krävs skolor, dagis, fritidshem och parker för att ett område ska bli attraktivt för de nyinflyttade. I praktiken måste därför företaget rabattera den första etappen i väntan på att kommunen säkrar grundläggande service.

Vänsterpartiet har i andra sammanhang lyft fram byggrätter i byggföretagens årsrapporter som bevis på att man ligger på mark. Men även det bygger på en feltolkning. Eftersom processen från idé till färdig bostad kan ta mellan 7-10 år behöver företagen ha mark som ligger i olika delar av tiden. Annars riskerar produktionen att stoppas upp vid själva byggstarten.

Även om Sjöstedt inte tror på byggföretagen så borde han veta att ett företags affärer granskas dagligen av börsen, ägare, medier och politiker. Att spekulera med mark på det vis som Vänsterpartiet menar sker skulle vara en dyr och riskabel affärsidé som snabbt ifrågasattes.

Att skylla hela bostadsbristen på byggbolagen är säkert bekvämt för Vänsterpartiet. Men det är inte seriöst. Bostadskrisen är politiskt skapad. Ska den lösas krävs en förståelse för hur byggföretag fungerar och nya politiska beslut. Sverige behöver en politik som skapar rörlighet på bostadsmarknaden, ger kapitalsvaga hushåll en väg in, effektiviserar och utvecklar planprocessen och kopplar samman statliga infrastrukturinvesteringar med möjlighet att öka bostadsbyggandet. Det är hög tid att våra politiker tar ett helhetsgrepp över bostadsfrågorna. Bostadssamtalen behöver återupptas. Sveriges Byggindustrier bidrar mer än gärna med ytterligare underlag och idéer till dessa diskussioner.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier

,