Kräver svar på orsak till inställda tåg

inställda tåg

Tåg i Bergslagen har tvingats ställa in flera tågavgångar under den senaste tiden. Det bekymrar Mats Gunnarsson (MP) och Anders Ceder (S) i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd. Nu vill de se åtgärder för att säkerställa den regionala tågtrafiken.

– Inför dagens styrelsemöte har vi begärt en redovisning från företagsledningen inom Tåg i Bergslagen för att höra vilka åtgärder som vidtas. Och eftersom Region Örebro län är kollektivtrafikmyndighet med ansvar för länets kollektivtrafik kommer vi även att agera i den rollen för att tågen ska rulla, säger Mats Gunnarsson, ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad och styrelseledamot i Tåg i Bergslagen.

Orsakerna till de inställda avångarna är flera men ett återkommande problem har varit att det inte har funnits lokförare att tillgå.

– Det finns för få lokförare, och det är ett problem som vi måste ta på allvar. Vi måste helt enkelt inse att lokförare är ett bristyrke, säger Anders Ceder, vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad och ersättare i styrelsen för Tåg i Bergslagen.

Han menar att en anledning till att det i dag råder lokförarbrist är för få utbildningsplatser.

– Vi har bra utbildningar, men det finns inte tillräckligt många platser för att täcka upp för behovet. Nu har vi visserligen lyckats rekrytera några lokförare nyligen men samtidigt vet vi att stora pensionsavgångar väntar framöver, säger Anders Ceder.

, ,