Örebroarna ska ”knuffas” åt ett klimatsmart håll – bygger nytt för cyklister och fotgängare

trädgårdsgatan knuff

Örebro är en av fyra kommuner som beviljats EU-stöd för projektet ”Knuffa resan rätt”, ett projekt med aktiviteter för långsiktig beteendepåverkan för koldioxidsnåla persontransporter. Projektet kommer att pågå i 39 månader.

Alla deltagande kommuner ska arbeta med ”nudging”, små enkla knuffar som styr människor mot ett önskat och hållbart val. ”Nudging” kan vara många olika saker och handlar ofta om design, sociala normer och att göra det enkelt att välja rätt. Begreppet är dock inte väletablerat inom trafik och hållbart resande, därför vill projektets kommuner nu testa åtgärderna för att ”knuffa resan rätt”.

Alla kommuner har olika inriktning på sina projekt och för Örebros del kommer fokus vara på Trädgårdsgatans ombyggnation och resandet till och från USÖ. Förutsättningarna att gå och cykla längs med Trädgårdsgatan kommer förbättras avsevärt efter gatans ombyggnation, men tanken är att uppmuntra dessa sätt att transportera sig redan under byggtiden.

Källa: Örebro kommun

,