Nu ska resor i Mälardalen få enhetliga priser – applösning för biljetten på gång

Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad fattade i dag ett beslut som på sikt ska leda till mer enhetliga priser för pendlare i Mälardalsregionen.

– De nya resevillkoren blir betydligt lättare att förstå sig på, och de medför också att de flesta långpendlare får billigare resor, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

I de nya resevillkoren har regionerna och landstingen i Mälardalen enats om en enhetlig prissättning för de pendlare som löser biljett som gäller i en månad, tre månader och ett år.

– I dag skiljer sig prissättningen åt beroende på var du bor i Mälardalen. I de nya villkoren för vi in en gemensam prissättning och ett gemensamt maxbelopp för biljetterna, säger Mats Gunnarsson.

En annan nyhet inom ramen för pendlarbiljetten som fått namnet Movingo är att den kommer att berättiga till anslutningsresor. Det vill säga att den som åker tåg mellan Örebro och Eskilstuna inte behöver betala extra för att få åka med lokaltrafiken i de båda kommunerna. Även de länsbussar som löper parallellt med den tågsträcka som resenären har betalat för är tillåtna att ta.

En annan styrka med de nya villkoren är att de resenärer som löst en biljett till maxbelopp är fria att när som helst, vardag som helgdag och dag som natt, åka till alla tänkbara kollektivtrafikanslutna destinationer i länen Örebro, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Östergötland.

– Till införandet hoppas jag att vi kan presentera en app-lösning så att abonnemangen finns samlade i resenärernas smarta telefoner istället för på plastkort eller pappersbiljetter i plånböckerna, säger Mats Gunnarsson.

Nämndens beslut är ett inledande steg mot en ny taxa för resande i Mälardalen. För att taxan ska bli verklighet krävs även beslut i ytterligare instanser i de landsting, regioner och kommunalförbund som är berörda. Ett införande beräknas ske hösten 2017.