Projekt ska locka fler kvinnliga javautvecklare – för ökad mångfald inom IT-branschen

Arbetsförmedlingen och rekryteringsföretaget TNG med verksamhet i Örebro startar pilotprojektet Java4Women, med ambitionen att sysselsätta fler kvinnliga javautvecklare. Målet är att sträva efter en jämnare könsfördelning och öka mångfalden inom IT-branschen. Detta sker genom att erbjuda kvinnor en arbetsmarknadsutbildning som i sin tur ger TNG möjlighet att erbjuda kundföretag kvinnliga utvecklare.

– IT-branschen lider av underskott på utvecklare. Och på kvinnor. För att möta dagens och framtidens kompetensbehov krävs nya metoder för att hitta digitala talanger med rätt kompetens, talang och potential. Det nya pilotprojektet Java4Women är ett steg på vägen. Java4Women är en rekryteringsutbildning inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen ”IT påbyggnad.” Det är mycket diskussioner om att vi har brist på kvinnor inom IT-branschen och ändå letar alla i samma ankdamm när nya specialister ska rekryteras. Med Java4Women gör vi något i praktiken för att skapa ökad jämlikhet och mångfald inom branschen, säger Åsa Edman Källströmer, vd på TNG som fortsätter.

– Många av våra kundföretag önskar kvinnliga javautvecklare och vi vet också att heterogena grupper skapar mer innovativa team. Därför är vi glada att kunna rikta den här rekryteringsutbildningen till kvinnor.

Java4Women pågår i fyra månader med start i oktober. TNG och Lexicon, som utför utbildningen, arbetar tillsammans för att identifiera sökande med störst potential, tekniskt kunnande, intresse och motivationskraft via TNGs fördomsfria rekryteringsmetodik med bl.a. kompetensbaserade intervjuer och arbetspsykologiska tester samt Lexicons kunskapstester – allt för att klara utbildningen och kunna bidra hos framtida arbetsgivare, även om de saknar tidigare erfarenhet av programmering.

Utbildningen sker inom ramen för Arbetsmarknadsutbildningen ”IT påbyggnad”.