Debatt om byggtakten: Byggindustriers svar till Nooshi Dadgostars replik

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar fortsätter hävda att byggföretag taktiserar och bromsar byggtakten. Att fakta visar att etappvis byggande är klokt både för företag, banker och kommuner ändrar inte ståndpunkten. Det gör det minst sagt svårt att föra en diskussion.

Få byggföretag känner igen sig i de undersökningar som Dadgostar hänvisar till. Därför hoppas vi inom snart få möjlighet att ta del av de uppgifter som ligger bakom tidningsartikeln som V refererar till. Vad gäller enkätundersökningen saknar den tyvärr detaljuppgifter och kan enligt SKL inte granskas djupare, vilket är beklagligt. Däremot kommer vi gemensamt med SKL att träffa ett urval av kommuner för att diskutera orsaker till enskilda fördröjda detaljplaner. Vi anser att debatten ska vila på en god kunskapsgrund istället för grunda påståenden.

Att bygga ett bostadsområde med 10 000 nya bostäder med tillhörande kommunal infrastruktur innebär stora ekonomiska investeringar, både för företaget och kommunen. Ett företag försöker därför alltid att minimera sina risker och öka chansen att göra vinst. Det är det som är marknadsekonomi. Det skapar arbete och tillväxt vilket i sin tur betalar för den offentliga välfärden via olika skatter.

Det finns länder som har genomfört den statligt styrda planekonomi som Dadgostar tycks förespråka. Inget av de länderna har lyckats leverera en god levnadsstandard och demokrati till sina medborgare. Det senaste haveriet står Venezuela för. Så får Sverige knappast fler bostäder.

Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier