Nu skapas nya cykel- och vandringsleder i Östernärke

Östernärke anses av många vara en oslipad diamant vad gäller aktiv naturturism. Genom ett EU-projekt kommer Örebrokompaniet nu att skapa ett nytt system av cykel- och vandringsleder i denna natursköna del av Örebro kommun. Projektet, som just startat, pågår fram till hösten 2017.

Intresset för cykel- och vandringsturism har ökat snabbt på senare år, inte minst i Örebrotrakten. Stora satsningar har gjorts på att skapa nya och restaurera befintliga leder i Kilsbergen, vilket också resulterat i fler mountainbikecyklande turister i somras.

Öster om Örebro finns också mycket goda förutsättningar, men hittills har få insatser gjorts. Därför tog Örebrokompaniet under 2015 fram en förstudie som visade på vilka insatser som krävs för att lyfta östra delen av Örebro kommun som cykel- och vandringsdestination. Detta har nu resulterat i projektet Leder i Östernärke som under fjorton månader kommer att både restaurera befintliga och skapa helt nya leder. Totalt omfattar projektet 1 030 000 kronor, där huvuddelen kommer från kommer från EU via Landsbygdsprogrammet som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län medan Örebro kommun Kultur och Fritid medfinansierar projektet med 10% av beloppet.

– Vi kommer att ta fram både mountainbikeleder och nya cykelleder för leisurecykling, alltså vanlig cykelturism på vägar, berättar Gunn-Viol Kattilakoski på Örebrokompaniet.

Som projektledare har Örebrokompaniet projektanställt P-A Gerdevåg, som även utförde förstudien. P-A har lång erfarenhet inom området och har dessutom mycket god lokalkännedom då han är bosatt i Östernärke.

Arbetet har just inletts och först på programmet står restaurering av vandringsstigen på Vinön och den södra delen av Ringsbergsleden vid Brevens Bruk. Båda lederna ska röjas och skyltas upp under hösten 2016. Rastplatserna utmed den södra delen av Ringsbergsleden ska även de restaureras under hösten. Nya informationsskyltar kommer också att sättas upp. Totalt kommer projektet att skapa över 150 kilometer cykel- och vandringsled.

– Brevens Bruk kommer att bli en nod i det nya ledsystemet som även kommer att omfatta mountainbikeleder och en cykelled ända från Örebro. Projektet kommer att skapa en led mellan Örebro och Katrinelund, berättar P-A Gerdevåg.