Mötesplats ska locka till läsning på biblioteket – Nesser gästar i november

Den 12 november blir Stadsbiblioteket en mötesplats i Örebro län för litteratur och läsning. Det blir aktiviteter och framträdanden på flera scener. Bokförlag, länsförfattare och andra utställare visar sina nya böcker och ger smakprov från pågående projekt.

Barnen får en egen del och på Teatercaféet tvärs över torget kommer några inbjudna författare, däribland Håkan Nesser, att möta publiken i utannonserade program varje timme. Det är Samfundet Örebro Stads -och Länsbiblioteks vänner,  tillsammans med Stadsbiblioteket och några av länets författare som står bakom ”Litteraturens lördag”.

– Vi vill i en ny form stimulera läsning och författarskap i länet och skapa en mötesplats mellan författarna och deras läsare. En plats där det är lätt och billigt att bli synlig och där det förstås är helt gratis för besökarna att komma. Vi vill också visa länet i världen och världen i länet, säger Martin Dyfverman, ordförande i Örebro Stads -och Länsbiblioteks vänner

One comment on “Mötesplats ska locka till läsning på biblioteket – Nesser gästar i november

Comments are closed.