Nu kan du få konsumenthjälp på biblioteken

Från och med september får Örebro kommuns invånare bättre tillgång till information och rådgivning om sina rättigheter och skyldigheter som konsumenter. Kommunens konsumentvägledare börjar då besöka biblioteken i Vivalla, Brickebacken, Varberga och Haga.

Tid: klockan 15.00–16.30.

Platser:

– Vivalla bibliotek: 6 september,4 oktober, 1 november och 29 november.

– Brickebackens bibliotek: 13 september, 11 oktober, 8 november och 6 december.

– Varberga bibliotek: 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december.

– Haga bibliotek: 27 september, 25 oktober, 22 november och 20 december.

Besökare som behöver tolk kan boka sådan via Servicecenter innan besöket.