Flygplatsen öppnar linje till Nederländerna

flygplan

Örebro Airport inleder nu ett samarbete med Groningen Airport Eelde i Nederländerna. Måndag den 19 september sker första avgången mellan Köpenhamn och Groningen med det Örebrobaserade flygplanet. Sex dagar i veckan trafikeras linjen mellan Örebro – Köpenhamn – Groningen. Båda aktörerna ser Köpenhamn som sin huvuddestination men kommer att tillsammans med lokala intressenter att arbeta för att utveckla resandet mellan regionerna, skriver flygplatsen i ett pressmeddelande.

– Vi knyter nu ihop två regioners behov att resa ut i världen via flygnavet Kastrup. En utveckling blir att kunna erbjuda bra resor till Nederländerna och inte minst arbeta för ett ökat inresande till regionen. Vi har inlett samarbete med Örebrokompaniet och övriga intressenter, säger Mikael Smedberg VD för Örebro Airport.

– Nederländerna är en av de marknader som har störst potential för turismen i Örebro och länet. De upplevelser, framför allt i naturen, som vi kan erbjuda är precis det som holländare söker när de väljer Sverige som destination. Därför är det oerhört positivt att vi nu kan erbjuda en snabb förbindelse, det ger oss mycket goda möjligheter att öka antalet turister från denna viktiga marknad, säger Björn Fransson, turismstrateg på Örebrokompaniet.

,