Nära hälften av de unga i Örebro börjar på högskola eller universitet

universitetet logga

Förra året började cirka 44 procent av Sveriges unga studera på högskolan. Men det är stora skillnader mellan kommunerna. I Örebro kommun hade 47 procent av 24-åringarna påbörjat en högre utbildning.

Universitetskanslersämbetet har analyserat i vilken utsträckning unga kvinnor och män börjar studera på högskolan, skillnaderna mellan olika kommuner och län samt vid olika åldrar. Bland de yngsta i undersökningen,19-åringarna, börjar färre att studera, medan det för 24-åringarna har varit ungefär samma antal i flera år, drygt 43 procent. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner i Sverige.

– Det är tydligt att unga på mindre orter mer sällan söker sig till högre utbildning. Alla vill inte studera på högskola och universitet, men det är viktigt att skapa förutsättningar så att fler ser att möjligheten finns. Det behövs en diskussion om detta på kommun- och länsnivå. Högskolor och universitet har också ett tydligt och viktigt uppdrag att bredda rekryteringen, säger Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning.

I Örebro kommun har 47 procent av 24-åringarna börjat studera. Snittet för Örebro län är 40 procent.

Generellt börjar fler unga i storstadsregionerna på högskolan. De kommuner där störst andel 24-åringar börjar studera i högskolan är Danderyd, Lidingö och Lund. Kommuner med lägst andel är Essunga, Jokkmokk och Ljusnarsberg.

Ytterligare en skillnad är att fler kvinnor än män söker sig till högskolan, ett mönster som även det funnits i flera år.

– Skillnaderna mellan kvinnor och män består. Det här är ytterligare ett område där det behövs en diskussion om varför det ser ut som det gör och vilka effekter det får både för samhället och individen, säger Annika Pontén.