Varnar för importerade gatuhundar som kan bära på smitta och sjukdomar

Länsstyrelsen i Örebro har återigen blivit uppmärksammad på att en importerad gatuhund i länet kommit lös och inte gått att fånga in på flera veckor. Importerade hundar kan bära på olika smittor och sjukdomar, säger man från myndigheten.

– Vi hör ofta om de smittrisker som medföljer importen eller smugglingen av hundar från andra länder in till Sverige. Denna smittrisk är reell och sjukdomarna kan vara mycket allvarliga, säger Elina Åsbjer, Länsveterinär på Länsstyrelsen i Örebro län.

Men det finns även djurskyddsproblem kopplade till importen. I många fall kan importen gå bra, men en hund som levt flera år som gatuhund eller i hundhägn kan vara mycket rädd för människor. Den kan även vara aggressiv till följd av detta och mycket svår att socialisera. Detsamma gäller förvildade katter.

Att vara konstant rädd för sin omgivning är starkt stressande och utgör ett lidande för djuret. Det finns flera exempel med importerade gatuhundar som kommit lösa och som varit väldigt svåra att fånga in igen, då de är alltför rädda för den hand som föder dem. Det finns hundar och katter som efter månader i sitt nya hem fortfarande inte går att röra vid.

– Innan man importerar en gatuhund med okänd status, eller tar hand om en förvildad katt bör man därför noga fundera över vilket psykiskt lidande man riskerar att utsätta djuret för och fråga sig om det är värt det, för djurets skull. Att utsätta ett djur för onödigt lidande är dessutom ett brott mot djurskyddslagen, säger Elina Åsbjer.

Det går att hjälpa dessa djur på andra sätt. Det finns flera organisationer som arbetar förebyggande med kastrationer och vaccinationer. På så vis bidrar det till att minska antalet lösspringande hundar och katter och minskar risken för att sjukdomar så som rabies sprids.

Jordbruksverket avråder från import av gatuhundar, något Länsstyrelsen står bakom, och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) varnar för de smittor hundarna kan föra med sig.

One comment on “Varnar för importerade gatuhundar som kan bära på smitta och sjukdomar
  1. Kära Elina Åsbjer, du borde sätta dig in i problematiken på allvar innan du uttalar dig i så vida ordalag om något du uppenbarligen inte vet så mycket om.

    Seriösa föreningar såsom Hundhjälpen och Save The Dogs, har stor kontroll övre sina hundar INNAN de adopteras ut.
    Ta gärna kontakt med någon på Hundhjälpen, så du får rätt information om adoptionsverksamheten.

Comments are closed.