Ett steg närmare bostäder mellan Varberga och Nya Hjärsta

varbergabygg

Som Örebrokuriren berättade i mitten av mars finns det planer på att bygga bostäder i området mellan Varberga och Nya Hjärsta. I dag presenterade kommunledningen mer preciserade förslag på nya hus på mark där det idag bland annat är genomfartsled från centrum ut mot Närkes Kil.

foto: Örebro kommun

Läs Örebrokurirens artikel från mars i år:

Öbos försäljning av 300 studentbostäder kan ge fler nya lägenheter

,