MP och V säger nej till bostäder i Brunnsparken

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reagerar på Örebroportens utspel om att bygga bostäder i Brunnsparken. Kommunalråden Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) förklarar varför partierna vill att Brunnsparken ska förbli park och inget annat.

– Vi tycker att det är viktigt att det byggs många nya bostadshus i Örebro, men vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, säger Murad Artin (V), kommunalråd. För boende i närheten är det viktigt med en bra boendemiljö och närhet till rekreation och grönytor. Och i det större perspektivet ser vi att en utvecklad Brunnspark med en tydlig profilering skulle vara bättre för alla örebroare.

Det är också problematiskt med fler bostäder för nära parken. Det finns lämpligare ställen att bygga bostäder på i Örebro. Brunnsparken kan i framtiden bli en välbesökt park med fokus på barn och unga.

– Vi vill se en park där kreativitet och lek är centralt och där stadsodlingar och grönska kan ge pedagogiska dimensioner för barnens utveckling, säger Sara Richert (MP), kommunalråd. I takt med att behovet av en klimatsmart och hållbar livsstil och en klimatomställning blir allt större, är det viktigt att barnens anknytning till naturen börjar tidigt och håller i sig under hela livet.

Det är också viktigt att bevara, utveckla och förädla de värden som redan finns i parken som en central plats för kultur och evenemang i en fantastisk kulturhistorisk miljö. Som en Folkets park har dansen och breda sociala umgängen alltid varit centrala. Under Talangens epok var discon i Globen alltid viktiga och populära inslag och Regnbågen fylls varje vecka av glädjefylld pardans.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har efterfrågat ett tredje alternativ, som helt utesluter bostäder och förskola inne i parken.

Murad Artin (V), kommunalråd

Sara Richert (MP), kommunalråd

Läs mer om bakgrunden till debattartikeln:

Örebroporten vill att det byggs bostäder i Brunnsparken