Priset på bostadsrätter har ökat med 65 procent

På fem år har priset på bostadsrätterna i Örebro kommun ökat med 65 procent, enligt mäklarstatistik.

– De senaste fem åren har bostadsmarknaden tagit rejäl fart. Den låga nyproduktionen har lett till en enorm brist på bostäder där folk faktiskt vill bo. Denna obalans mellan tillgång och efterfrågan, kombinerat med det låga ränteläget, har möjliggjort prisökningarna. Lägg därtill att det finns få incitament, för människor som vill byta boende men inte behöver, att faktiskt flytta. Det skapar inlåsningseffekter och minskar rörligheten på marknaden. Som läget ser ut i dag finns det inget som tyder på att ökningen ska stanna av, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling har med hjälp av statistik från Mäklarstatistik analyserat hur priserna på landets bostadsrätter förändrats sedan 2010. Av landets 290 kommuner hade 103 tillräckligt stort antal sålda bostadsrätter för att kunna ingå i kartläggning. Hela 12 av dessa visar ökningar på 100 procent eller mer och i drygt hälften av kommunerna är uppgången mer än 50 procent.

,