Örebro Stadsmission har fått ett 90-konto för insamling

stadsmission 90

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto för Örebro Stadsmission. Stadsmissionen har till ändamål att utifrån kristen humanistisk grundsyn utöva diakonalt stöd och social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, äldre och sjuka samt verka för barn och ungdomars vård, utbildning och fostran.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

  Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.

  Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.

  Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar

  Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.