Lösningen på bostadskrisen – 35 000 fler bostäder med Örebromodellen

bygg örebromodellen riksbyggen

Om Sveriges kommuner arbetade på samma sätt som Örebro skulle 35 000 fler bostäder ha byggstartat i landet. Det hävdar Åsa Bellander, stadsbyggnadschef och Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef i en debattartikel i tidningen Fastighetsnytt.

De skriver vidare att ”de 2 277 bostäder som byggstartades i Örebro mellan juli 2015 och juni 2016 motsvarar 4,8 procent av Sveriges totala byggtakt, trots att Örebros befolkning bara motsvarar 1,4 procent av landets totala befolkning. Faktum är att om det i Sveriges 15 största kommuner, de med över 100 000 invånare, hade byggstartats lika många bostäder per invånare som det gjordes i Örebro skulle ytterligare cirka 35 000 bostäder ha byggstartats”, enligt Åsa Bellander och Martin Willén.

”I Örebro har vi genom målmedvetenhet, mod, kreativitet och en omfattande dialog med den marknad som bygger bostäderna, hittat otraditionella sätt att styra, organisera och utföra de arbeten som kommunen gör som sin del i byggkedjan. Vi har utmanat yrkesroller, vi har utvecklat samspelet mellan de politiska uppdragsgivarna och de tjänstemän som omsätter styrningen i handling, vi har vänt bak och fram på processer, skalat bort onödiga moment som inte skapar någon nytta och vi har vågat att på riktigt prioritera byggtakten. Utan vare sig magi eller fusk har vi lyckats skapa korta och smarta processer som ger en byggtakt som sticker ut i nationell jämförelse. I Örebro är tiden från markanvisning till inflyttning mellan en tredjedel och en tiondel av vad den är i jämförbara kommuner. Markanvisningarna sker på färdiga, gällande och flexibla detaljplaner och samtidigt byggs dessa stadsdelar med goda kvalitéer och utan att åsidosätta det kommunala ansvaret för en god bebyggd miljö”, skriver Åsa Bellander och Martin Willén i Fastighetsnytt.

Läs hela debattartikeln här:

35 000 fler bostäder varje år – med nuvarande regler

Källa: Fastighetsnytt/ Illustration: Riksbyggen Örebro

, ,