Ola Karlsson (M): Lyssna på läkarna om föreslagna storregionen

Lyssna på läkarna. Det uppmanar Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i en kommentar till att Läkarföreningen i Örebro säger att förslaget till storregion inte är bra. Både forskning och läkarutbildning påverkas negativt när samarbetet med Värmland bryts.

Den högspecialiserade sjukvården vid USÖ är beroende av patienterna från Värmland och den vården är nödvändig för både forskning och läkarutbildningen. Som läkarna påpekar påverkas även praktikplatser och möjligheter till akademiskt utbyte.

Även Karlskoga lasarett är beroende av patienterna från Värmland och ett fortsatt samarbete med Värmland är helt nödvändigt för att kunna upprätthålla rollen som akutsjukhus.

Jag förstår inte  varför länets socialdemokrater är beredda att sälja ut det som länet slagits för så länge, nämligen uppbyggnaden av USÖ och läkarutbildningen, för att i stället gå in i ett osäkert samarbete i en storregion där vi blir beroende av Uppsala.

– Även om (S) inte vill lyssna på oss moderater borde de åtminstone lyssna på läkarna och vad de säger om sjukvården, avslutar Ola Karlsson.

Ola Karlsson, oppositionsråd (M) Region Örebro län