Så ska skolidrotten utvecklas – Malin jobbar för att fler unga ska bli aktiva

malin göransson

Sedan den första september har Skolidrottsförbundet fem nya anställda. De fem har som uppgift att i sina respektive geografiska områdena arbeta med att stärka och utveckla skolidrottsföreningar samt att jobba för att ge föreningarna så bra förutsättningar som möjligt genom ett påverkansarbete gentemot kommuner och skolledningar.

Malin Göransson ansvarar för att utveckla skolidrotten i Örebro län.

– Jag vill att skolidrottsföreningar ska känna att de alltid kan vända sig till mig, eller någon annan på Skolidrottsförbundet, för att få hjälp och stöd. Jag hoppas kunna bidra till att få igång fler av de nu kanske vilande föreningar och ge dem möjligheter för en nytändning. Det kommer att bidra till målet att fler unga är aktiva och att fler förstår värdet i det, på sina villkor och med deras medbestämmande. Jag hoppas kunna uppnå att distrikten jag verkar i hittar inspiration hos sig själva och hos varandra och utvecklas av det, så att det blir fler skolidrottsföreningar som är levande, på riktigt, säger hon.