Då blir det begränsad framkomlighet i korsningen Rudbecksgatan-Trädgårdsgatan

Fredag till måndag, 16-19 september, utförs underhållsarbete på vatten- och avloppsledningsnätet i korsningen Trädgårdsgatan-Rudbecksgatan. Arbetet kommer tillfälligt att medföra begränsad framkomlighet på Rudbecksgatan förbi arbetsområdet i riktning mot Östra Bangatan.