Säger ja till ny storregion – länet blir del av Svealandsregionen

I sitt remissvar till regeringen kommer Region Örebro län att säga ja till att bilda Region Svealand tillsammans med fem andra regioner och landsting. Det föreslår regionstyrelsen efter dagens sammanträde.

– Vi välkomnar ett förslag om större regioner eftersom vi ser att de nuvarande länen är för små för att möta framtida utmaningar. Men vi hade önskat att förslaget till Svealandsregion innehöll hela den nuvarande sjukvårdsregionen, det vill säga även Värmland, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

I remissvaret skriver Region Örebro län bland annat att det nu är rätt tid att fullfölja de strukturreformer som diskuterats de senaste 20 åren. Vidare poängterar man de fördelar som en storregion ger i form av en tydligare och effektivare organisation, där besluten fattas i direktvalda församlingar. Det stärker demokratin, och ökar invånarnas möjlighet till delaktighet och insyn.

Vikten av att Region Svealand bildas i enlighet med Indelningskommitténs förslag, det vill säga redan till 2019, är också något som Region Örebro län framhåller i remissvaret. Dessutom anser Region Örebro län att det är viktigt att regeringen i den kommande propositionen slår fast att Sverige ska vara indelat i sex län år 2023, och att relevanta statliga myndigheter ska följa denna indelning.

, ,