Fortsatt få som använder cykelhjälm – 108 döda cyklister på fyra år

Sedan 2012 har nästan 50 000 cyklister skadats och 108 omkommit i den svenska trafiken. För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har väldigt lite gjorts för att påverka cykelhjälmsanvändningen.

När nu NTF presenterar resultaten från sin senaste nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan de återigen konstatera att cykelhjälmsanvändning inte ökar. Två av tio använder cykelhjälm i Örebro län, enligt NTFs undersökning.

– De stora förlorarna är cyklisten och kommunerna som jobbar för ökad cykling. Vi kommer inte nå de trafiksäkerhetsmål som finns uppsatta inför 2020 och det beror dels på den dåliga cykelhjälmsanvändningen men även på att den nödvändiga anpassningen av trafikmiljön utifrån ett ökande antal cyklister går för sakta, säger NTFs generalsekreterare Marie Nordén.

,