Landshövdingen: Många faktorer talar för ny myndighet till Örebro

jämställdhet oru (2)

Den nya myndigheten för jämställdhet bör hamna i Örebro. Det anser landshövding Maria Larsson och hon har många argument för det resonemanget. Länsstyrelsen tillsammans med Örebro kommun, universitetet och Region Örebro län, har redan tidigare lämnat in en skrivelse till regeringen där de tydligt visar sitt intresse för etableringen.

Maria Larsson har dessutom personligen träffat ansvarig minister Åsa Regnér vid flera tillfällen i år. Bland de starkaste argumenten för att myndigheten hamnar i Örebro nämner landshövdingen det mångåriga arbetet inom jämställdhetsområdet, det geografiska läget med nära tillgång till exempelvis flygplatsen samt den kompetens som finns vid Örebro universitet.

Hon lyfter även fram den kunskap inom området kvinnovåld som finns vid Örebro tingsrätt. Under nästa år arrangeras även jämställdhetsdagar i Örebro.

Regeringen har ännu inte presenterat etableringsort för jämställdhetsmyndigheten.

Läs mer om regeringens nyinrättade myndighet:

Regeringen inrättar myndighet för jämställdhet – Örebro vill vara modell för landet