Planerar för att utveckla framtidens Aspholmen – ut på samråd nästa år

aspholmen framtid

“Hur ska Aspholmen-Nasta se ut i framtiden, vad ska finnas där och hur kan vi få ihop stadsdelen med andra centrala delar av staden?”, Det är frågor som Örebro kommun nu arbetar med. I mitten av september och i början av november har kommunen bjudit in fastighetsägarna till workshop, skriver de i en information.

– Vi kommer bland annat berätta om Örebro kommuns översiktsplanevisioner för Aspholmen/Nasta och visa de utredningar som gjorts, berättar Hanna Bäckgren, projektledare på Örebro kommun. Men det viktigaste är att vi vill höra fastighetsägarnas synpunkter och idéer om hur stadsdelen kan utvecklas. Vi ser fram emot att göra det här tillsammans med fastighetsägarna och andra.

Våren 2017 kommer ett så kallat planprogram för Aspholmen-Nasta att gå ut på samråd. Då får örebroarna, men också företag, myndigheter och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på de visioner som planprogrammet visar.

– Efter de två träffarna med fastighetsägarna i området jobbar vi fram ett förslag till planprogram, som beskriver utvecklingen av stadsdelen i stora drag. Efter samrådet och eventuella revideringar, ska planprogrammet beslutas av politikerna och vi kan därefter arbeta vidare med detaljplaner, som konkret visar hur de olika delarna av Aspholmen-Nasta kan utvecklas, säger Hanna Bäckgren.

källa: Örebro kommun