Regeringen inrättar myndighet för jämställdhet – Örebro vill vara modell för landet

åsa regner

Regeringen har i dag beslutat att inrätta en myndighet för jämställdhet. Det är ännu oklart var den myndigheten placeras, men Örebro län och landshövding Maria Larsson har tidigare i år uppvaktat minister Åsa Regnér om att använda sig av länets jämställdhetsarbete som nationell modell.

Landshövding Maria Larsson vill se jämställdhetsarbetet i länet som en modell för övriga landet. Därför har landshövdingen redan tidigare skickat en förfrågan till regeringen via minister Åsa Regnér om ökade anslag för att skapa strukturer hur man arbetar med denna komplexa fråga.

Örebrokuriren.se berättade i februari att flera aktörer i länet under många år jobbat med frågor som rör jämställdhet ur både mäns och kvinnors perspektiv. Sedan 2006 har det arrangerats olika seminarier i ämnet, kunskap som sedan tas vidare ut i jämställdhetsarbetet på arbetsplatser och skolor. Erfarenheterna därifrån skulle ligga till grund för det nationella arbetet inom området, sa Maria Larsson då.

foto: regeringen/ Kristian Pohl

,