“Rimliga hyror” blir krav vid tomtförsäljning – budgetlöfte från majoriteten

rimliga hyror

I budget 2017 lanserar den politiska ledningen i Örebro kommun att rimliga boendekostnader ska bli ett villkor vid vissa markförsäljningar. Under 2017 ska utformningen av ett juridiskt bindande villkor tas fram som gör att vissa kommunalt ägda tomter framöver bara kommer att säljas till fastighetsägare som sätter ”rimliga hyror”, skriver de i ett pressmeddelande.

– Vi tänker inte stå passiva när allt fler behöver en bostad till rimliga kostnader. Att vi är en av Sveriges ledande kommuner på nyproduktion är inte tillräckligt, fler måste också ha råd att efterfråga de nya bostäderna. Jag tycker Örebro kommun ska ha modet att fortsätta gå före i bostadspolitiken och det vi nu jobbar med blir i så fall unikt i landet, säger Björn Sundin, kommunalråd (S) och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Uppdraget som stadsbyggnad får är att ta fram den nya modellen för markförsäljning och säkra den juridiskt. Redan idag finns fastighetsägare som är intresserade av det här konceptet. Vår ambition är att den nya modellen ska kunna sjösättas redan under 2017, säger Hannah Ljung, vice ordförande (C) i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Sedan tidigare har en ny hyresmodell för nyproduktion antagits i Öbos styrelse. Modellen innebär att hyran för nyproducerade bostäder sätts som vanligt, men rabatteras under tio år. Fler kommer ha råd med en nyproducerad lägenhet. Även Öbos modell kan komma att användas, eller andra lösningar som enskilda fastighetsägare föreslår. Det avgörande är att fastighetsägaren förbinder sig att hålla en lägre hyra än annars.

– Arbetet som nu sker inom ÖBO i kombination med arbetet med den nya modellen för markförsäljningar ger oss två bra verktyg för att sänka boendekostnaderna i samband med nyproduktion. Vi hoppas åstadkomma boendekostnader som passar fler plånböcker än tidigare, säger Ingalill Bergensten, presidieledamot (KD) i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Bilden är från presentationen av den nya bebyggelsen vid Örnsro IP.

, ,