Så ska Capio snabbare hjälpa dem med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa och köer till psykologer har ökat de senaste åren. På många av Capios vårdcentraler har väntetiden varit lång. Capio gör nu en omfattande förändring av arbetssätten för att öka tillgängligheten och kunna ge snabb hjälp till fler med psykisk ohälsa.

Capios vårdcentral i Örebro är en av dem som nu ska ändra arbetssättet.

– Det var helt nödvändigt att se över vårt arbetssätt och omhändertagande av personer med psykisk ohälsa då antalet personer i behov av hjälp har ökat. Vi ställde oss frågan ”Hur kan vi hjälpa fler snabbt?”. Vi kom fram till att vi behöver anpassa behandlingen av psykisk ohälsa till primärvårdens sätt att arbeta säger Susanne Wellander, affärsområdeschef på Capio Närsjukvård.

Integrerad beteendehälsa handlar till stor del om att vårdcentralen organiseras så att allt fokus ligger på att hjälpa patienten här och nu. Patienten får träffa psykolog eller kurator så snabbt som möjligt, gärna i direkt anslutning till läkar- eller sjuksköterskebesöket. Återbesök bokas sedan in ett i taget så länge patienten är i behov av hjälp. Både besökslängden och behandlingen är oftast kortare än traditionellt, vilket gör det möjligt att hjälpa fler.