ELON Elkedjan Logistic fortsätter satsa på Örebro – flyttar verksamhet från Mariestad

elon

EEL har påbörjat ett större arbete med att importera produkter under eget varumärke och fram tills nu är det främst personal i Mariestad som har arbetat aktivt med detta. Nu flyttas den verksamheten till Örebro. Tolv anställda berörs.

– De synergieffekter vi kan göra med en gemensam organisation på en och samma plats gör att vi nu flyttar verksamhetentill Örebro, säger Christian Borell, EEL ABs VD.

– Vi har vägt för- och nackdelar mot varandra gällande att behålla verksamheten i Mariestad eller inte och vi har landat i att det på sikt är strategiskt och ekonomiskt riktigt att flytta den till Örebro.

Verksamheten i Mariestad inbegriper idag service, eftermarknad och en sourcingavdelning. De tolv personer som berörs i och med flytten erbjuds samtliga att följa med till Örebro. Själva flytten beräknas ske under första kvartalet 2017.

foto: Elon.se