Kommunanställda får hyra cykel som en löneförmån

Den politiska ledningen för Örebro kommun har beslutat att införa möjlighet till förmånscykel för alla sina anställda. Det innebär att kommunens drygt 11 000 anställda kommer erbjudas möjlighet att hyra en cykel på samma sätt som förmånsdatorerna fungerande i slutet på 1990-talet. Cykelhyran dras på bruttolönen vilket medför att det blir ett ekonomiskt fördelaktigt upplägg för den anställde.

Tjänsten skall upphandlas och cyklarna som erbjuds kommer vara allt från klassiska treväxlade cyklar till hybrider, mountainbikar och elcyklar. Målsättningen från kommunledningen är att de första förmånscyklarna rullar på Örebros cykelvägar i slutet av 2016.

–  Örebro kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare och detta är en av många pusselbitar i det arbetet. Vi vill underlätta för den stora gruppen som idag cyklar eller kan tänka sig att börja cykla till jobbet. Ett litet avdrag på lönen varje månad är lättare att hantera i privatekonomin än ett engångsinköp för många tusen kronor, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Örebro kommuns klimatstrategi säger bland annat att kommunen, både som organisation och som geografi, skall minska sin klimatbelastning. Strategin slår fast att det finns en stor potential att förändra resvanorna som skulle påverka klimatbelastningen orsakad av resor till och från jobbet. Genom att välja cykel framför bilen minskas koldioxidutsläppen.

– Det ska vara lätt att göra rätt! Med förmånscyklarna kommer det bli lättare för många Örebroare att cykla mer. I klimatstrategi har vi satt målen högt, 2030 skall kommunkoncernen vara klimatneutral. Med förmånscyklar som erbjuds alla anställda tar vi oss i riktning mot målen, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

Att cykling har en rad positiva effekter på hälsan är väl känt och dokumenterat. Bland annat medför cykling bättre kondition, bättre sömn, ökad prestationsförmåga, minskning av hjärt- och kärlsjukdomar och minskad sjukfrånvaro.

– Jag är stolt över att vi inför detta. Att vi på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan främja de kommunanställdas hälsa är väldigt bra, säger Per-Åke Sörman (C) tillträdande kommunalråd.

I de kommuner som redan erbjuder förmånscykel har intresset från de anställda varit stort. Cirka 15 procent av de anställda i Jönköping, Västerås och Linköping har antagit erbjudandet. Motsvarande andel skulle innebära drygt 1500 av Örebro kommuns anställda.