På tisdag börjar ombyggnationen av Trädgårdsgatan – blir grön stadsgata

trädgårdsgatan spad2

Den 20 september startar Örebro kommun ombyggnationen av Trädgårdsgatan med sträckan Stortorget – Engelbrektsgatan. Trädgårdsgatan stängs då av för allmän trafik, som leds om. Även gående eller cyklister hänvisas till parallellgator.

Ambulansen kommer att kunna passera igenom arbetsområdet och särskild kontakt kommer att tas med berörda fastighetsägare och verksamheter för att lösa framkomlighet för boende och varuleveranser.

Under 2016–2017 bygger vi om Trädgårdsgatan-Alnängsgatan. Målet är en grönskande stadsgata, med fordonstrafik i lägre hastighet och god framkomlighet för gång- och cykeltrafik. Busstrafik och utryckningsfordon bibehåller god framkomlighet.

Den framtida stadsgatan innehåller mer grönska och förbättrade möjligheter till parkering för både cykel och bil. Biltrafik i lägre hastigheter minskar gatans barriäreffekt och ökar trafiksäkerhet och trivsel för gående och cyklister.

Stortorgets nedre del byggs om för att förstärka upplevelsen av en tydlig entré till stadskärnan. Offentlig konst och ljussättning kommer att utmärka entrén till Stortorget.

källa: Örebro kommun