Startskott på måndag för snabbtåg Stockholm-Oslo – möte i Örebro

På måndag den 19 september genomför Trafikverket det första arbetsmötet i planprocessen för bättre förbindelser mellan Oslo-Stockholm på Conventum i Örebro. Mötet markerar startskottet på det första formella steget i den statliga infrastrukturplaneringen – det som kallas Åtgärdsvalsstudie (ÅVS). En process som i slutändan ska resultera i bättre möjligheter att resa och bättre transportmöjligheter i hela stråket.

– En bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm är inte bara viktigt för Örebro län utan en angelägenhet nationellt både i Sverige och i Norge. Norge och Sverige är varandras viktigaste handelspartners, det sker 1,3 miljoner flygresor varje år mellan Arlanda och Gardermoen och ändå finns det inte en fungerande infrastruktur på marken värd namnet, säger Mats Gunnarsson, Regionråd i Örebro län.

En väl fungerande järnvägsförbindelse där kapaciteten på befintlig järnväg nyttjas i kombination med att vissa sträckor kompletteras skulle kunna minska restiden mellan huvudstäderna till mindre än tre timmar. Restiden mellan Oslo och Karlstad samt mellan Örebro och Stockholm skulle gå att minska till i närheten av en timme samt mellan Karlstad och Örebro till betydligt mindre än en timme. Det handlar om hela stråket och inte bara att binda ihop ändpunkterna och det handlar om betydligt mindre investeringar än de som talas om när det nu diskuteras höghastighetståg i Sverige.

– Det är naturligtvis en väg kvar innan det går att resa mellan Oslo och Stockholm på mindre än tre timmar men att Åtgärdsvalsstudien nu startar är helt avgörande för att det framöver ska bli möjligt att få till de investeringar som behövs för att visionen om en restid mellan Oslo och Stockholm på mindre än tre timmar ska bli verklighet, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Åtgärdsvalsstudier är ett sätt att systematiskt samla in fakta om behov i dialog med berörda parter. Åtgärdsvalsstudien ska pröva tänkbara lösningar och resultera i en rekommendation om inriktning och framtida åtgärder. Utifrån rekommendationerna i Åtgärdsvalsstudien är det sedan möjligt att mer i detalj titta på hur eventuella behov skulle kunna lösas.

– Intresset har varit otroligt stort och det kommer ett 80-tal företrädare från berörda längs hela sträckan från Norge till Mälardalen. Syftet med mötet är att inventera behov och mål. Nästa möte är i Karlstad i oktober och kommer att fördjupa arbetet med att ta fram åtgärder på kort och lång sikt, säger Martin Sandberg på WSP som stödjer Trafikverket i arbetet med att genomföra ÅVSen.

,