De gröna näringarna ger länet energi – bidrar med mat, jobb och miljönytta

I Örebro län stod de gröna näringarna för en bruttoregionalprodukt på 5,2 procent år 2013. Det kan jämföras med siffran för de gröna näringarna i hela riket på 3,6 procent. Jord- och skogsbruket i Örebro län tillför stora värden i form av mat, energi, arbetstillfällen och miljönytta. Och potentialen till mer av samma och nytt är stor.

I dag står det gröna näringslivet för 4,7 procent av jobben i länet, och det finns en tydlig potential till fler jobb. Både jordbruket och skogsbruket har möjlighet att växa. Det visar en ny rapport från LRF om det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället. Rapporten presenterar ny fakta om vad de gröna näringarna erbjuder i form av sysselsättning och tillväxt, hållbar utveckling och en levande landsbygd.

–  Det är lätt att ta det för givet, men här producerar vi livsmedel i världsklass, säger LRFs regionordförande Per Willén . Vi producerar också miljönytta och den allra största klimatnyttan ger den välskötta växande skogen.

,