Majoriteten ger miljoner till unga – särskilda satsningar under sommaren

Den politiska ledningen i Örebro kommer att stärka den sociala sammanhållningen, öka vuxennärvaron och möjliggöra för fler aktiviteter som riktar sig till barn och unga i Örebro kommun. Fem miljoner kronor satsas på att öka kommunens närvaro i Örebros större bostadsområden. Två miljoner kronor riktas årligen till att stärka möjligheter att genomföra satsningar som riktar sig till barn och unga under sommaren.

Redan inför sommaren 2016 beslutade kommunledningen att en större satsning skulle göras på arbetet med långsiktig social sammanhållning. Samverkan sker löpande med polisen och andra aktörer om rollfördelningen i arbetet med en trygg kommun.

– Partnerskapet själva, alltså kommunens olika verksamheter i samverkan, kommer nu att få återkomma med förslag om hur pengarna ska användas för att stärka vårt eget arbete och understödja polisen. För kommunledningen är det viktigt att höja ambitionerna kring den sociala sammanhållningen och att bidra till att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. Fem miljoner är väldigt mycket pengar och arbetet kommer få en rejäl injektion genom detta, säger Kenneth Nilsson (s), kommunstyrelsens ordförande.

De två miljoner som avsätts till sommaraktiviteter innebär att kommunen får en långsiktig möjlighet att förbereda och planera insatser.

– Det här gör framförallt skillnad för barn som lever i ekonomiskt och socialt utsatta familjer. De sommaraktiviteter vi tidigare genomfört har inneburit att hundratals ungar fått uppleva saker som annars inte hade varit möjliga. Nu vill vi utveckla arbetet samtidigt som vi tar ett större grepp genom partnerskapet, Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Pengarna fördelas ut för att komma unga så väl i staden som på landsbygden till del.

– För att kommunens förebyggande arbete ska bli riktigt kraftfullt krävs långsiktiga satsningar som sträcker sig över hela året. En viktig del handlar om att unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid. Det känns därför naturligt att fortsätta stötta föreningslivet i de här frågorna, säger Per-Åke Sörman (C) tillträdande kommunalråd.

,