MP: “Skarpare krav på att elektronisk utrustning i skolor ska återanvändas”

För att spara resurser och vårt klimat behöver vi minska konsumtionen av nya prylar och öka återanvändningen. När vi sparar på resurser sparar vi dessutom pengar. En mobiltelefon/surfplatta genererar under sin tillverkningsprocess minst 86 kilo avfall. En bärbar dator kan bidra till 1,8 ton avfall. Elektronisk utrustning innehåller dessutom en mängd metaller och giftiga ämnen som vid tillverkning bryts upp ur marken och transporteras långa vägar. All nytillverkning tär på jordens resurser och vi vet att de inte räcker till om vi fortsätter konsumera i samma takt som vi gör idag.

I Örebro kommun medför gymnasieskolornas totala innehav av elektronisk utrustning (cirka 1500 enheter) avfall på 2,7 miljoner kilo. En bärbar dator, mobiltelefon eller surfplatta används idag i genomsnitt 3 år innan den byts ut. Miljöpartiet anser att vi kan förlänga den genomsnittliga användningstiden för samtlig elektronisk utrustning. Det är idag ett faktum att en reparerad eller återanvänd enhet har samma funktionalitet som en ny för de flesta av de användningsområden det handlar om i våra skolor. Den är dessutom mycket billigare.

Det är sedan länge känt att vi måste förändra vårt beteende och vår inställning till hur vi konsumerar och förbrukar våra gemensamma resurser. EU-direktivet Avfallstrappan är en väg att gå för att klara miljömålen. Inom en snar framtid kommer den att vara vägledande, eller t.o.m. lagstadgad när det gäller alla företag och organisationers förbrukning.

Vi i Miljöpartiet vill att återanvändningen i Örebros gymnasieskolor ska öka från nuvarande nivå och först när systemkrav har ökat så att utrustningens konfiguration inte klarar kraven på funktion ska ny utrustning köpas in. På så sätt kan vi spara miljontals kronor årligen i budgeten för gymnasieskolorna. Pengar som vi anser kan göra mer nytta om de kan omfördelas och skapa utökade resurser till elever, lärare och personal.

Genom att styra kommunens upphandlingar till att innehålla skarpare krav på att elektronisk utrustning ska återanvändas, komma tillbaka in i verksamheten, användas igen och inte transporteras långa vägar så gör vi våra skolbarn, skolornas personal och miljön en rejäl tjänst. Eftersom vi bara har ett jordklot och begränsat med naturresurser är det väldigt viktigt.

Vi i Miljöpartiet lägger fram vårt förslag till Gymnasienämnden under september månad.

Helena Skogh, ledamot i Gymnasienämnden, Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

Jonas Jernberg, ersättare i Gymnasienämnden, Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun