Nu ska örebroarna få säga sitt – stor enkätundersökning startar i dag

I dag får 1 200 örebroare i åldern 18–84 år SCB:s stora medborgarundersökning hem i brevlådan. 

– Vi jobbar ständigt med att förbättra och göra vardagen enklare för dem som bor och verkar i Örebro och det är också viktigt att vi är en attraktiv plats dit fler vill flytta och företag vill etablera sig. Medborgarundersökningen är ett viktigt underlag för det arbetet, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Örebro kommuns resultat vid de senaste undersökningarna visar att Örebro på de flesta punkter ligger strax över medelvärdet jämfört med övriga kommuner som deltagit i undersökningen.