Nya Moderaterna vill skapa svenskt kulturcentrum i Vivalla

Nya Moderaterna i Örebro kommun vill bryta segregationen genom att låta ”Sverige flytta in i Vivalla”, som de uttrycker det. Partiet vill bygga ett svenskt kulturcentrum mitt i stadsdelen. Centrat ska vara i bruk inom två år från att beslutet är taget.

– Alla de skattemedel som kommunen, regionen och staten satsat i Vivalla har inte gett önskad effekt, säger Anders Åhrlin, gruppledare för Nya Moderaterna i Örebro. Vi ser att otryggheten och segregationen ökar allt mer. Därför behöver vi tänka om. Istället för att hoppas på att nyanlända ska söka sig till resten av samhället måste Sverige flytta in i Vivalla.

Nya Moderaterna menar att ett svenskt kulturcentrum kommer att vara ett pilotprojekt i Vivalla som innebär ett nytt sätt att tänka i integrationspolitiken. Centrat ska bli en fysisk och intellektuell mötesplats där nyanlända kan komma i kontakt med resten av det svenska samhället på en och samma plats. Ledordet ska vara integration och centrat ska ha ett tydligt arbetsfokus och samordna olika utbildnings- och kompetensfrämjande insatser, enligt M.

– Det är rimligt att örebroarnas skattepengar endast går till insatser som främjar en god utveckling av Örebro, förklarar Maria Haglund, oppositionsråd för Nya Moderaterna i Örebro. I Vivallas fall handlar det om att förbättra integrationen av nya invånare.

– Vi vill slopa de årliga föreningsbidragen till idéburna organisationer i Vivalla. Varje förening kommer istället att kunna ansöka om ekonomiskt stöd till specifika aktiviteter på ett ansökningskontor i Svenskt Kulturcentrum. Bidrag ska endast beviljas för aktiviteter som främjar integration och likvärdigt deltagande av både kvinnor och män.

– Föreningarnas uppgift är att främja den egna kulturen, inte att integrera människor i den svenska, påpekar Hossein Azeri, gruppledare för Nya Moderaterna i Örebro kommuns kulturnämnd. Det ansvaret ska istället vila på Svenskt Kulturcentrum.

– Vår ambition är att så småningom utöka verksamheten till andra områden med liknande problematik och bygga svenska kulturcentra på fler platser.

,