Tredubblad solenergi på två år – räcker till 500 villor

Solelanläggningarna i Örebroregionen levererar nu mer än tre gånger så mycket solel till elnäten jämfört med 2014. Det visar en sammanställning som Region Örebro län låtit göra. Den totala installerade effekten ligger idag på 2 728 KW vilket motsvarar elproduktion till 500 villors hushållsel per år.

– Det är glädjande att vi har en stabil utveckling av solelen i Örebroregionen. Att öka användningen av förnybar energi i Örebroregionen är mycket viktigt för att nå Örebroregionens energi- och klimatmål. I energi- och klimatprogrammet är målet att den årliga solelproduktionen ska ligga på 5 GWh per år i regionen. Idag har vi nått halvvägs, säger Mats Gunnarsson (Mp) regionråd.

Om man ser till antalet solelanläggningar i Örebroregionen så har de fördubblats sedan 2014. Idag finns 261 stycken. Flest antal anläggningar finns i Örebro kommun som har 90 stycken med en installerad effekt på 981 KW.

Om man tittar på installerad effekt per invånare så ligger Lekebergs kommun i topp med 26,4 KW per invånare, följt av Askersund med 21,6 KW per invånare och Hallsberg med 19,3 KW per invånare.

– Det finns ett stort intresse från privatpersoner och det har även byggts en del större offentliga anläggningar som gör att den installerade effekten har ökat rejält. Men vi behöver fler aktörer som investerar i solel. Här ser vi främst att företag har stor potential eftersom solelen ger en bra avkastning på investerat kapital för ägare som tänker långsiktigt, säger Dag Lundblad, utvecklingsledare vid Region Örebro län.

,