Första spadtaget för nya Trädgårdsgatan

IMG_0015 (5)

På tisdagen togs det första spadtaget för den nya Trädgårdsgatan. Fram till november kommer sträckan Engelbrektsgatan – Stortorget var avstängd för trafik. När gatan är helt ombyggd blir den en stadsgata med ökad tillgänglighet för gående och cyklister. Fordonstrafiken ska fungera som tidigare men med lägre hastighet. Även tillgängligheten till butiker utmed gatan kommer att öka efter ombyggnationen.

Arbetet beräknas vara färdigt om drygt ett år. Första spadtaget togs av kommunalrådet Björn Sundin (S) samt en representant för Cykelfrämjandet i Örebro.

IMG_0010 (3)