Nio av tio är nöjda med vården – 8 600 har svarat på enkät

Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott. Men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. Resultatet för Region Örebro län ligger sammantaget på rikets genomsnitt eller något bättre än landet i övrigt. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker.

8 600 länsbor som har besökt öppenvård på sjukhus eller varit inlagda på sjukhus har besvarat enkäten. Mäns upplevelse av besöket är något mer positiv än kvinnors upplevelse.

Ungefär 90 procent av de tillfrågade hade ett positivt helhetsintryck av vården, vilket är något bättre än rikets genomsnitt. Här har patienterna fått bedöma bland annat upplevd effektivitet och upplevt utfall av besöket samt omhändertagande och trygghet. Drygt 90 procent av patienterna skulle också rekommendera mottagningen/enheten till någon i samma situation.

– Det är glädjande att patienterna i Region Örebro län, också vid denna mätning, är mycket nöjda med den vård de får på länets sjukhus. Patienterna i Region Örebro län är också, som vid tidigare mätningar, något nöjdare än patienterna i landet i övrigt. Det visar att vi har en bra vård också över tid, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Samtidigt finns det områden där vi kan bli bättre. Det handlar bland annat om patientens delaktighet som måste öka. En patient som är mer delaktig i sin egen vård kan också bli frisk snabbare.