V säger nej till föreslagen storregion utan Värmland

När det gäller den föreslagna regionindelningen har Vänsterpartiet en annan syn än den föreslagna Svealandsregionen. Den synpunkten kommer de att klargöra vid dagens kommunstyrelsemöte.

– Vi tror att den föreslagna regionen är för stor. Vi hade velat ha bara fyra län inblandade och att ett av dem skulle vara Värmland då vi känner att vi skulle ha stor nytta av varandra, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.