Idrottsgymnasium samlas på Virginska

Från och med hösten 2017 startar Örebro kommun ett samlat Idrottsgymnasium i Virginska gymnasiets lokaler. Idrottsgymnasiet innebär en bättre organisation och ett bättre stöd till varje elev och ger Örebro kommun en långsiktig och hållbar lösning att möte ungdomars behov och intresse för att kombinera idrott och studier.

Idén med Idrottsgymnasiet är att skapa en idrottsvänlig studiemiljö som gör att elever klarar sina studier utifrån sin ambitionsnivå, samtidigt som de gör en satsning på sin idrott.

– Vi vill vara det idrottsgymnasium i landet som ligger längst fram vad gäller kombinationen av idrott och studier. Starkt motiverade lärare, ett starkt mentorskap och nytänkande i synen på arbetstid samt en organisation specialanpassad för uppdraget, ska göra Virginska gymnasiet till landets kanske bästa studiemiljö för idrottare. Genom att få till en helhetslösning kan vi bli ännu effektivare i vårt stöd till varje individ, oavsett vilken idrott de utövar eller vilket program de går, säger Håkan Ågren, rektor på Virginska gymnasiet.

– Starten av ett enhetligt idrottsgymnasium görs inom ramen för Örebro kommuns ambition att förenkla, förnya och förbättra vår verksamhet och har elevens lärande i fokus. Vi tror att detta kommer att ge eleverna en rad fördelar och ge oss möjligheten att lyfta våra skolors spetskompetenser ännu mer, säger Anders Duvkär, områdeschef på Gymnasieförvaltningen i Örebro kommun.

Elever på Rudbecksgymnasiet och Tullängsgymnasiet som redan är antagna, går klart sin utbildning på respektive skola.

De program som kommer att erbjudas inom ramen för Idrottsgymnasiet Örebro är

  Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap

  Naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap

  Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi

  Barn- och fritidsprogrammet, inriktning fritid och hälsa