Örebroforskare har hittat stora mängder mikroplaster i insjöar

Prover tagna i Vättern och Mälaren visar att halterna av mikroplaster där är lika höga eller något högre än i till exempel Östersjön och Västerhavet. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten 2016” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– De nya rönen om mikroplaster i Vättern är både förvånande och oroande. Samtidigt visar det hur viktig den svenska miljöövervakningen är för att vi ska kunna upptäcka miljöhot, säger Åsa M Andersson på HaV.

Sommaren 2015 undersökte forskare från Örebro universitet halterna av mikroplaster i Vättern. Forskarna har deltagit i ett EU-projekt (Clean Sea) för att utarbeta metoder för provtagning av mikroplast i marina miljöer och samma teknik användes vid undersökningarna i Vättern.