“Vinnande matchning” ska hjälpa nyanländas företagande

Nu presenterar Tillväxtverket vilka insatser som ska riva hinder för nyanländas företagande. Med dessa snabbspår tillvaratas nyanländas kompetens och erfarenhet samtidigt som näringslivet utvecklas. “Vinnande Matchning” är ett projekt i Östergötlands, Örebro och Södermanlands län som utvecklar och genomför en ny typ av matchning mellan nyanlända potentiella och existerande entreprenörer och framgångsrika entreprenörer med utländsk bakgrund.

Nu fördelar Tillväxtverket cirka 16 miljoner kronor till 22 projekt för att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande. Pengarna ska användas till informations- och språkinsatser, nätverk och mentorskap. De går till projekt som redan varit igång under en tid och har potential att nå goda resultat på relativt kort tid.

Mer om ”Vinnande Matchning”: Projektet syftar till att utveckla och genomföra en ny typ av matching mellan nyanlända potentiella och existerande entreprenörer och framgångsrika entreprenörer med utländsk bakgrund. Genom detta skapas nya förutsättningar för nyanlända att snabbt utnyttja sina entreprenöriella kompetenser och erfarenheter av företagande. Projektet ska fungera som en startpunkt för långsiktig utveckling och ett samarbete mellan entreprenörer verksamma i Sverige och nyanlända med kompetens eller erfarenheter av företagande.