28 miljoner till skolan – majoriteten presenterade satsning för 2017

Under nästa år kommer majoriteten i Örebro kommun investera 28 miljoner kronor i skolan. Pengarna ska främst gå till fler vuxna i skolan, kompetensutveckling och utökad samverkan med Örebro universitet.

Målsättningen är att Örebro nationellt ska rankas topp 25 inom skolans värld 2025. Idag ligger kommunen runt plats 170 på SKLs rankning. Tanken är också att skapa en Örebromodell på en eller två skolor för kollegialt lärande, det vill säga att man använder sig av de goda exemplen som redan idag finns på Örebros skolor.

Skolsatsningen presenterades i dag av kommunalråden Kenneth Nilsson (S), Lennart Bondeson (KD) samt Per-Åke Sörman (C).